Založ si blog

Oklamaní ľudia !

V poslednej dobe mi čoraz častejšie prichádzajú na um tak naliehavé otázky o tom, ako asi bude vypadať blízka budúcnosť tohto sveta. Nie je to prejav akéhosi negativistického názoru o vývoji celej spoločnosti, ale mám pocit že my všetci sme boli oklamaní.

My ľudia, nazývaní homo sapiens sme boli oklamaní, a to akousi malou skupinou ľudí, ktorí pomocou rôznych multiplexných mechanizmov zrušili elementárne zásady života spoločnosti , prostredníctvom médií, sociálnych skupín, občianskych združení, neziskových organizácii, angažovaných novinárov, dokázali tak zmeniť smer života celej spoločnosti, že vlastne de facto oni sa stali tými, ktorí vládnu tejto spoločnosti a nie je to skupina volených zástupcov, poslancov, o ktorých sme boli donedávna presvedčení, že sú skutočnými poslancami.

Ukazuje sa, že práve oni podľahli taktiež tlaku vydierania, falošnej podpory týchto ľudí, moci novinárov, moci peňazí a postupne z nás všetkých urobili oklamaných ľudí. Najhoršie na tom však je, že toto neplatí len u nás ale takmer po celom svete. Pomerne značnú časť svojho života sme spolu s rodinou žili v USA, kde sa mi na začiatku nášho žitia javili akési známky demokracie, a to že volení zástupcovia boli totiž skutočne volenými zástupcami a dokázali vo väčšine zastupovať alebo stotožňovať sa s názormi svojich voličov. Toto sa tam však podstatne zmenilo a mení sa snád ešte k horšiemu, ked skupina liberálov prevzala moc a pod tlakom sociálnych médií začali presadzovať akési falošné ideály demokracie. Nemôžem celkom súhlasiť s popredným politológom RNDr. Jánom Baránkom, ktorý vo svojich úvahách tvrdí že boli to oni ktorí nám vlastne ukradli svet vktorom sme žili. Myslím si že snád výstižnejšie by bolo vyjadrenie, oni oklamali svet a oni nás oklamali. Teda to čo Ján Baránek hodnotí ako krádež sa dalo dosiahnuť iba klamstvom ľudí, takže my obyčajní ľudia sme boli oklamaní. Oklamaní nie však len v určitej oblasti nášho života, ale oklamaní v podstate vo všetkom, takže klamstvo sa takto postupne stalo, alebo stáva podstatou života celej spoločnosti.

Zvlášť citlivá pre mna je otázka klamstiev ľudí o tom či a v akej chudobe žijú, čo ich v tomu dohnalo a ako dlho v nej žijú. Nechcem sa zaoberať otázkou vojnového konfliktu práve prebiehajúceho medzi Ruskom a Ukrajinou, dosť na tom že je to tak zložitý komplex vzťahov že sú do neho zatiahnuté všetky svetové mocnosti, ktoré si vopred pripravovali a potom realizovali svoje geopolitické ciele, takže konflikt pre nich neznamená len realizáciu ich stratégii, ale oni dokonca do neho prilievajú olej, aby sa tento roztiahol čo najviac,a to i bez ohľadu na to či a v akom rozsahu budú eventuálne použité nukleárne zbrane, hlavne preto, že po tom dôjde ku geopolitickým zmenám tak aby tieto zodpovedali ich geopolitickým predstávám.

Pre podnecovateľov tohto konfliktu v Európskej unii ani tak nehrá podstatnú rolu či konflikt zasiahne i štáty Európskej Unie, veď práve preto po jeho skončení bude potrebná investícia na vybudovanie zničenej Európy a nadnárodné spoločnosti preto s radosťou prídu a budú vítané s navrhovanou finančnou pomocou v podobe akéhosi Marshallovho plánu č. 2 pre obnovu Európy. Teda dalo by sa povedať že čím horšie v EU, tým lepšie inde.

Nechcem politizovať o prebiehajúcom konflikte, nemenným faktom však zostáva skutočnosť, že práve v dôseldku konfliktu Nemecko ako ekonomická lokomotíva Európy stráca svoju paru, čiže je len otázkou času kedy a v akom rozsahu dôjde k recesii v EU, následným rozporom medzi jednotlivými štátmi a možným preformovanim EU, Zatiaľ čo toto je v skutočnosti veľmi blízko, opäť sme boli oklamaní, pozitívnymi štúdiami nám pedkladanými o tom ako Europska Únia má dostatok sily kritické situácie zvládnuť.

Keby som neboli oklamaný týmito pomerne optimistickými prognózami, nebol by som sa stal i svedkom toho, že skupiny chudobných ľudí uiž teraz, dôchodcovia s najnižšími príjmami sú nútení ísť smerom o ktorom sme v histórii socializmu len počuli a televízne správy nám s určitou dávkou sarkazmu ukazovali ako to v kapitalistickom svete beží a chudoba vie ponížiť hodnotu človeka na takú mieru, že ľudia sa neštítia hľadať v kontajneroch potraviny a tieto potom konzumovať.

Čo myslíte čo sa deje teraz?, To čo bolo kedysi zlým snom sa teraz stalo realitou , osobne dennno denne vidím skupiny ľudí prehľadávať kontajnery a vyberať stravu a túto konzumovať. Chudoba rastie zo dňa na den a ked som pred niekoľkými dňami pozoroval staršieho človeka ako vybral zo smetného kontajneru fľašu kofoly, ktorú otvoril a s rozkošou pil bolo mi na vomit, po slovenský grc, pretože kde sme dospeli ked kofola pre vysoký obsah cukru v nej a trochu kofeínu sa stala bežnou dennou dávkou pre človeka a dobitím jeho energie a dodávkou kalórií v tele ? To maju fajčiari chodiť a zberať cigaretové opälky a potom si z nich šúľať cigarety, čo bežne vídam. Oklamaní ľudia potom chodia do veľkoobchodných reťazcov kde čakajú ked im vedúci predajne po skončení pracovnej smeny vyhodia von expirované potraviny, z ktorých sa títo ľudia tešia a veselo ich konzumujú, To majú títo ľudia bežne spávať pod mostom pri rieke Hron, kde som videl prístelky?

. Nuž čo k vôli klamstvom ľudský život uiž i tak stráca svoju cenu. Pred kostolmi po skončení bohoslužieb čakaju skupiny ľudí, v snahe dostať od veriacich milodary. . TO máju stáť i každé ráno pred predajnou miestnej Jednoty, ľudia kde žobrú o peniaze.

Osobne sa cítim veľmi trápne, rozmýšľam o tom, ako sme to vlastne dokázali spraviť v USA, kde sa niečo podobne objavuje už iba ak v okrajovej miere. Vysvetlenie nachádzam asi v tom, že tam sa.stále v určitej miere uplatňuje politika cukru a biča. Vláda sa totiž užasne obáva akejkoľvek vlny násilia a revolučných myšlienok, rasového násilia a preto dbá na to, aby rodina a ľudia mali dostatok stravy aspon v minimálnej miere a kvalite, a až potom nemilosrdne uplatňuj daňovú politiku, pretože v USA platí a platiť bude, každý raz musí zomrieť a každý musí platiť dane.

Toto však neplatí u nás, nikto zo súčasných politických špičiek sa v dostatočnej miere nestará o mieru chudoby, až na svetle výnimky, nanajvýš proklamuje pomoc ktorú eventuálne poskytne,aj to však iba v nepatrnej miere, alebo do volebného programu túto otázku zahrnie.

Dostal sa mi do rúk článok uverejnený v denníku Pravda v roku 2020, v ktorom sa takmer s hrdosťou hlásime k tomu, že i napriek tomu že v tomto roku sme zažili zdražovanie, aj napriek tomu že náklady na živobytie sú pomerne nízke, v dôsledku toho že Slováci vedia dobre gazdovať a uťahovať si opasky, Slovensko v miere chudoby predstihlo všetky okolité štáty, kde miera chudoby je nad 10 %. Tak ako je to našim národným zvykom opätovne nás oklamali. Obdobné to bolo i v roku 2021, kedy štatistický úrad lakonicky konštatoval stále pozitívne údaje. Škoda však že nemáme ešte v rukách udaje za rok 2022, pretože ceny energií a to pre celoeurópsku recesiu neustále rastú, určite tieto čísla budú hrozivé.

Všimnime si však našu politickú garnitúru Naďalej a veselo klame, príkladom toho su informácie o plnení zásobníkov plynom a náhradnom dovoze plynu, čo je klamstvo, o dodávkach elektrickej energie ktorej máme takmer až nadbytok, pretože máme dokonca 2 funkčné atómové elektrárne, ktore dokážu pokryť takmer všetku našu energetickú spotrebu. Klame sa o tom že elektrická energia nezdražie do konca roku 2023,pretože ceny sú zastropované. Klamstvo, pretože už teraz sa vie že ceny energie v roku 2023 zdražia minimálne o dalších 100 %. Čo ak cena benzínu zdražie na 8 EUR za liter, cena chleba na 8 EUR, cena rožkov na minimálne 5O centov. Bude to len chybná kalkulácia a zavádzajúce informácie ? Či sa práve preto potom nevídane zvýši miera chudoby o desiatky percent?

Všimnite si čo však robí politické vedenie. Nič, jednoducho naďalej a úspešne klame o tom, že nič takého sa stať nemôže a namiesto ochrany najrizikovejšej skupiny osôb, dôchodcov pred mierou chudoby, všetci odlietajú na dovolenky do zahraničia, pripravujú sa na rozpad vlády, pričom už teraz sa nevedie dhodnúť na kreslách v budúcej menšinovej vlády.

Klamstvo sa teda stalo základným nástrojom politického vedenia plní si svoju rolu v snahe ovplyvniť verejnú mienku v tom smere že nič zle sa stať nemôže, pretože to funguje na základe zásady 100 krát vyslovené klamstvo sa stáva pravdou.

Tak čo , máme čakať na návrat teórie starého pána Lenina, ktorý kedysi tvrdil, že v štáte dôjde k revolúcii vtedy, ked triedne rozpory dosiahnu takú rozpory , že problémy z triednych rozporov už nemožno vyriešiť inou cestou ako revolúciou. ˇProsím nezabudnite, že ked masy ľudu nadobudnú takéto vedomie, dajú sa do pohybu a ovládnu naše ulice čo nás čaká?

Preto prosím, ak je ešte čo i len trochu možností prosím urobte všetko preto, aby títo oklamaní ľudia nedostali možnosť riešiť svojej problémy revolučnou cestou, snažte sa nájsť politické kompromisy pretože inej cesty niet. Berte na vedomie, že brutalita, agresia hrajú do karát iným skupinám, iným štátom, ktoré tiež hrajú geopolitické hry pre ktorých násilie je excelentnou možnosťou dosiahnuť rýchlo zmenu geopolitických pomerov tak sako si to oni predstavujú.

01.01.2024

ÚVAHA K NOVÉMU ROKU Občas mám pocit že život nám rýchlo plynie,uteká nám pomedzi prsty ako voda, a ani sa nenazdáme a je za nami. Pod vplyvom akejsi “modernosti”, plynie rýchlejšie a rýchlejšie, a nám ľuďom neostáva čas na to, aby sme si mohli povedať i pekné slová. Už len zriedka počuť vety ako “ som šťastný, cítim sa pri tebe dobre, [...]

Umelá inteligencia a naša budúcnosť.

29.08.2023

Mnohokrát vo voľných chvíľach ktorých mám našťastie v mojom seniorskom veku neraz dosť, rozmýšľam o tom, či je to šťastie dožiť sa veku seniora, alebo je to nešťastie. Neviem či každý senior zmýšľa rovnako ako ja, viem však že mnohí z nich sa s takýmito úvahami ani nezaoberajú, pretože neraz sú až príliš zaneprázdnení s otázkami ako prežiť. [...]

Budú platiť Ezechielove proroctvá i pre Slovensko ???

11.04.2023

Ako správny kresťan v seniorskom veku som sa rozhodol i cez tieto Veľkonočné sviatky navštíviť chrám boží v našom okresnom meste. Ako senior dôchodca som skutočne znechutený životom a problémami celej spoločnosti. Určite mi všetci dáte za pravdu, že turbulentná až chaotická súčasná politická scéna vzbudzuje nechuť bežných ľudí o akúkoľvek aktivitu v politickom [...]

pásmo gazy

Izraelská armáda postupuje hlbšie do Rafahu, podľa Galanta operácia ďalej zosilnie

23.05.2024 22:26

Za posledný deň prišlo pri izraelskom bombardovaní a pozemných operáciách v celom Pásme Gazy o život 91 Palestínčanov.

Peter Pavel

Prezident Pavel sa zranil pri jazde na motorke. Skončil v nemocnici

23.05.2024 21:30

Jeho zranenia nie sú vážne, vyžiadajú si však krátke pozorovanie.

okamura, SPD, protest

Danko vystúpil na Okamurovej demonštrácii v Prahe. Odporcovia po nich hádzali vajíčka

23.05.2024 21:03, aktualizované: 21:38

Danko občanom Česka zaželal vládu, pre ktorú budú na prvom mieste.

Európsky parlament / Europarlament /

Je EÚ súca na radikálnu zmenu? A ako by (ne)mala vyzerať?

23.05.2024 19:00

Chceme suverénnejšie štáty so súčasným právom veta? Či silnejšiu a akcieschopnejšiu Úniu? Dokážeme sa zhodnúť na základných kontúrach fungovania EÚ? Zapojte sa do diskusie!

rusty

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 120
Celková čítanosť: 274057x
Priemerná čítanosť článkov: 2284x

Autor blogu

Kategórie