Založ si blog

“Mimoriadna správa – Vírus lásky zachraňuje Slovensko ako i celý svet (poviedka).

Názov môjho predposledného blogu znel “Nechajte sa viesť láskou………prichádza február. Blog som napísal 30. Januára a motívom k jeho napísaniu bola moja snaha v dôsledku straty lásky medzi ľuďmi, z ktorých si mnohí myslía že táto je len prejavom akéhosi živočíšneho pudu. Podľa nich láska nie je prirodzená pre každého človeka, Chcel som napraviť tento názor, pretože si myslím že každý z nás žije v láske a pre ňu bol stvorený. Keďže je mesiac február všetci by sme sa mali zaviazať nechať sa viesť láskou, takto prežiť plnohodnotnejší život, čím by sa nám mohli splniť tak zbožné priania zmeniť tento svet v ktorom moc prevzala nenávisť a chaos.

Na moje prekvapenie nasledujúce ráno mi v skorých hodinách niekto cinkol na môj mobil a tak polospiaci som prevzal hovor dosť vzrušenej osoby, ked volajúci mi hektickým hlasom vysvetľoval jeho excelentný nápad zaviesť mesiac február ako mesiac lásky a zaviesť ho i ako Medzinárodný mesiac lásky na celom svete. Pýtal som sa kto volá, odpoveď pre mňa prekvapujúca, poslanec NR SR Mazurek……. Uvedomil som si že ide o osobu známu svojimi siahodlnými a absolútne kritickými, neraz však i čiastočne opodstatnenými prejavmi, v ktorých kategoricky odsudzoval všetky kroky, ktoré koalicia urobila počas svojej 3 ročnej vlády.

S patričnou úctou k poslancovi ktorého som osobne nikdy nestretol som mu dal otázku čo mieni urobiť s blogom o ktorom sa tak tak chaoticky vyjadroval mi odpovedal, že hneď nasledujúceho dňa mieni parlamentu predložiť schváliť návrh ústavného zákona o mesiaci február ako mesiaci lásky, uzákoniť povinnosť pre každého občanal žiť s láskou a nechať sa viesť láskou, čo bude považované za prioritou života každého z nás. . Súčasťou edukácie každého jedinca, počínajúc či už jasličkami, či materskými škôlkami , musí byť vštepovanie zásad lásky do ich celého života. Toto bude v krátkosti podstata jeho návrhu zákona garantovať ústavou SR, uzákonenie základného princíp práva a povinnosti každého občana žiť v láske a všetky životné kroky uskutočňovať v súlade s láskou. Stále neveriac tomu čo som potom počul od vždy tvrdého a rázneho, kritického poslanca NR SR, ktorý nikdy nesúhlasil s ničím, položil som mu otázku čo jeho zákon bude obsahovať.

Stručné zdôvodnenie jeho návrhu mi bolo osobne sympatické, pretože vychádzalo zo zásad môjho blogu “Nechajme sa viesť láskou” pretože hlavnou zásadou zákona musí byť zásada že láska je nedeliteľná súčasť ľudského života, uvedomiť si že človek bol stvorený pre lásku , žiť v láske, ktorá dokáže potláčať akékoľvek myšlienky na zlovu v ľudskom živote. Zloba ako taká preto musí byť z ľudskej spoločnosti absolútne vymazaná. Perfektná sa mi zdala i myšlienka o tom že láska nie je len osobným vlastníctvom jedinca, pretože každý jedinec je povinný lásku šíriť na všetky strany s každým s kým príde do kontaktu, a to nielen osobne, ale i vo vľšetkých formách, dokonca i v myšlienkach. Preto pán poslanec je rozhodnutý zotrvať na uzákonení mesiaca február ako mesiaca lásky, v podrobne vypracovanom manuáli lásky zakotviť princípy lásky, v zákone a následne i v Ústave SR.

Plným akýchsi pochýb o zmysluplnosti tohto uleteného telefonického rozhovoru som zavesil. Na moje prekvapenie môj telefón stále cinkal a cinkal i napriek tomu že jeho číslo je prísne utajené a o spôsobe ako sa dá dovolať vie skutočne len pár vyvolených ktorí sa naučili ako dosiahnuť telefonické spojenie. Spočiatku som sa snažil zdvihnúť telefón, čo som však po niekoľkých minútach vzdal, pretože všetky hovory mi pripadali byť akosi uletené, smerovali vždy k môjmu blogu o láske, k téme ako sa viesť láskou Telefón však ďalej cinkal, emaily, SMS prichádzali ľudia používali sociálne siete Facebook. Instagram, WhatsApp ai.

V popoludňajších správach RTVS som sa dozvedel mimoriadnu správu o tom, že Slovensko ako zatiaľ jediná krajina bola zasiahnutá vírusom doposiaľ neznámeho pôvodu ktorý sa šíri tlačou, e-mailom, slovom. Hlásateľka prehlásila že ide o tzv. “Vírus lásky” ktorý je extrémne mimoriadne nákazlivý, okamžite sa šíriaci, zasahujúci 100 %ˇkaždú osobu ktorá sa čo i len stretne s informáciou o láske. Vírus síce nie je smrteľným, ale jeho efekt nastupuje okamžite po obdržaní alebo zachytení informiácie o ňom.Názov tohto vírusu je ECVOL 23 (Extreme contagious vírus of love). Po zverejnení informácie tón hlásateľky sa začal meniť, obsah informácii bol veľmi blízky informáciám poskytnutých poslancom Mazurekom.

Tak som si teda uvedomil že príčinou celej tejto národnej vírusovej katastrófy je môj blog, ktorý som napísal v plnej počestnosti v snahe obohatiť čitateľskú verejnosť s mojimi názormi. Prišiel som na to, že za akýchsi mne záhadných okolností niekto, alebo niečo do tohto blogu hackol a zabudova do neho vírus, takže po jeho prečítaní nahliadnutí, počutie jeho obsahu ihneď zasiahol a napadnutá osoba začala konať v medziach vymedzených mojim blogom.

Moja bezmocnosť, zúfalosť nemala medze, zámer o niečo podobné som nikdy nemal, mojim úmyslom to bol iba určitý námet ako ľudí viesť láskou. Dokonca som to považoval z a akúsi paródiu vracajúcu sa historicky späť do čias predchádzajúceho režimu, kedy sa uzákonovali všelijaké kódexy, ako bol napríklad Morálny kodex budovateľa komunizmu a mnoho ďalších totalitárnych kódexov. Návrat takýchto historických obludnosti akýmsi vírusom som ani v mojich najdivokejších snoch nikdy nepredpokladal.

Parlament začal svoje rokovanie podľa plánu a ešte pred jeho začatím sa prihlásil poslanec Mazurek, ktorý žiadal zaradiť a expresne v mimoriadne skrátenom konaní schváliť ústavný zákon “Nechajte sa viesť láskou” a “Február mesiac lásky”,tak že zákon bude schválený po prvom prečítaní jeho návrhu.

Poslankyňa Remišová reagovala tak, že síce považuje za správne schváliť mesiac február za mesiac lásky, ale návrh zákona “Nechajte sa viesť láskou” považuje za návrat k niečomu čo sme tu už mali v tých najtemnejších dobách naľšej histórie. Zaujímavé bolo pozorovať reakcie poslancov keďže pani bývala bábkoherečka náhle po zasiahnutí vírusom zmenila svoj názor a vyjadrila sa v tom smere, že žiada návrh zákona okamžite dopracovať, keďže povinnosť každého akceptovať lásku je bezvýhradná, žiada uzákoniť i postihy pre neplničov tohto zákona, zriadením akýchsi špeciálnych ústavných zariadení lásky pre porušiteľov tohto zákona. Známy pre verejnosť zostáva jej výrok “Nuž čo pokloňme sa hlboko až po čiernu zem láske, veď my ľudia sme vždy boli a budeme bábikami lásky s ktorými sa ona hrá”. Po takomto vyjadrení všetci poslanci zasiahnutí vírusom unisomo zamietli návrh niekoľkých poslancov SMERU, preskúmať duševný stav predkladateľa zákona.

Nezabudnuteľné okamihy zasadnutia parlamentu boli vzájomné prejavy lásky nezmieriteľných odporcov Matoviča a Fica, keď poslanec Matovič pre neho tak zvláštnym typickým úsmevom, s iskričkami v jeho šibalským očkách sa ospravedlnil kolegovi Ficovo za prejavy jeho nelásky z minulosti, žiadal prijať ospravedlnenie. Vyjadril sa nasledovne “Láska je bola a vždy bude základným princípom jeho strany OĽANO, práve preto si vytvoril názov jeho strany pretože ich strana je Obyčajná láska -Áno. Poslanec Fico iba sucho ospravedlnenie poslanca Matoviča akceptoval, s úsmevom poznamenal že právo na lásku napokon zvíťazilo, čo už dávno predpokladal. Zabodoval i poslanec Pročko, povedal že konečne v budúcnosti už nemusí hrať postavy o láske, pretože vždy vedel o láske že je a vždy bude trvalou súčasťou jeho života či politického, osobného. Napokon s láskou vždy žil a bude žiť. Poslankyňa Cigániková sa zasa vyjadrila o tom, “Ja som vedela, že moje červené nohavičky cez lásku raz dobijú celý svet”. Poslanec Sulík, typicky pre neho sucho uviedol, že láska pre neho a jeho poslancov bola vždy podstatou pri obchodných transakciách, “Tak ako v minulosti i teraz vo všetkých zmluvách teraz a už nikdy nikto nikoho neošklbe.” Pán Pellegrini alibisticky uviedol “V budúcnosti bez ohľadu na pohlavie budeme rovnako s láskou pristupovať ku každému a sme radi že láska sa stala symbolom života bez ohľadu na pohlavie.” Predseda parlamentu Boris Kollar uzavrel zasadnutie parlamentu s jemu typickým úsmevom keď celému plénu sa zaprisahal, že “je to láska ktorá vždy viedla všetky moje skutky, som ochotný každému kritikovi pozrieť sa do očí a preukázať mu svoju lásku.”

Návrhy zákonov boli preto jednohlasne v nezameniteľnej forme prijaté. Pani prezidentka už len čakala na podpis takto prijatého zákona. Pozorovatelia, sa predbiehali v doručení schváleného zákona do prezidentskej kancelárie , v snahe dosiahnuť ďalšie prezidentské bodíky . Pani prezidentka už zasiahnutá vírusom lásky zákon ihneď podpísala, čím tento vstúpil do okamžitej platnosti. Pani prezidentka Čaputová, využívajúc svoje právo ihneď vymenovala svojho životného partnera za posla lásky, čomu sa on nesmierne potešil, prisľúbil že posolstvo lásky bude efektívne šíriť i vo všetkých mimovládnych organizáciach, ktorých je členom.

CNN, Reuters, FOX News, Bloomberg, Financial Tíme, Spiegel, South China Morning Post a iné viedli vášnivé diskusie o tom čo sa deje na Slovensku, ktoré sa stalo ohniskom zvláštnej nákazy vírusu ECVOL 23. Slovensko sa takto na krátky čias stalo konečne centrom všetkých masových médií. Spočiatku ohromujúce informácie, úvahy o tom ako potlačiť tento zvlášť nebezpečný vírus nahradili davové súhlasy televíznych staníc, masmédií, FB, |Instagramu, jednotlivcov.

So slzami v očiach som pozoroval prejav amerického prezidenta Bidena k národu a prezidentovi Putinovi, v ktorom ho žiadal o odpustenie akejsi jeho nevraživosti, prezident Putin riadiac sa zásadami “Nechajtte sa viesť láskou” okamžite nariadil stiahnutie všetkých vojsk z Ukrajiny. Prezident Zelenski okamžite odcestoval na štátnicku návštevu do Moskvy, kde sa za múrmi Kremľa priateľský v láske objímal s prezidentom Putinom a sľuboval mu bratskú lásku. Okamžite bola podpísaná mierová zmluva ako i zmluva o vzájomnej priateľskej spolupráci týchto dvoch národov.

Slzy hrdosti mi tiekli z očí pri predstave budúceho sveta založeného na láske, keď celý svet bude vedený láskou, uvedomil som si že Slovensko, ktoré v minulosti u mocipánov tohto sveta neraz predstavovalo iba akúsi bábiku je odrazu ich rovnocenným partnerom. Uvedomil som si i to že došlo k mieru, a to snáď len niekoľko historických sekund predtým než malo dôjsť ku gigantickému vojenskému stretu a vyhláseniu ľudstva.

Čudný zvuk v blízkosti mňa znel tak vzrušujúco. Chvíľku som sa preberal a uvedomil si že to Alexa moja internetová spoločníčka od Google ktorý mi oznámila nie moc prívetivým tónom mi že je 5:30 ráno a ja s jej prianím musím sa pripraviť do ďalšoieho ťažkého dňa plného ľudských peripetií. Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.

Interview pápeža Františka pri príležitosti 10.výročia jeho pontifikátu – “kostol nie je domov len pre niektorých ale je pre všetkých veriacich”.

12.03.2023

Pápež František v týchto dňoch oslavuje 10 Výročie jeho pontifikátu. Ach ten čas tak rýchlo letí, zdá sa mi ako by to bolo včera.čo sa ujal pápežského stolca. Internetový portál Vatican News, uverejnil informáciu o tom, že pápež František poskytol interview Paolovi Rodarimu, moderátorovi Taliansko-švajčiarskeho rádia a televízneho vysielania pri príležitosti 10. [...]

Prečo sa Slovák v mnohom podobá na Mexičana

11.03.2023

Už ani neviem kde, ale niekde na sociálnej sieti som prečítal takú zvláštnu úvahu o tom ako rýchlo utekajú dni nášho produktívneho života, takže človek si radosti života neužije, pretože rýchlo príde staroba a s ňou spojený koniec života. Myslím si že všetci žijeme v akejsi hektickej dobe, dobe keď každý z nás je akosi uponáhľaný a sociálne styky kedysi tak [...]

Je dôvod aby socha Matka Vlasť v Kyjeve už neplakala ?????

26.02.2023

Všetci návštevníci Kyjeva si nepochybne natrvalo zachovajú v pamäti ikonickú a snáď najväčšiu sochu na svete, sochu ženy s mečom a štítom, nachádzajúcu sa na pahorku pravej strany rieky Dneper. Samotná socha je vysoká viac ako 80 metrov, Len meč má váhu 9 tón a štít váhu 13 tón. Táto dominanta Kyjeva bola slávnostne odhalená v roku 1981, bývalým predstaviteľom [...]

Polícia / Putá / Zadržanie /

Polícia obvinila 53-ročného muža, vo Veľkých Slemenciach mal zavraždiť manželku

26.03.2023 12:27

K rodinnej tragédii došlo v piatok krátko pred polnocou v jednom z rodinných domov.

adam puškár, daniel tupý

Súd rozhoduje o väzbe advokáta Adama Puškára obvineného z vraždy Daniela Tupého

26.03.2023 10:50

Advokát obvineného odkazuje, že polícia nemá pravého páchateľa.

prigožin

Prigožin otočil: Nacisti na Ukrajine nie sú, Rusko nebojuje s NATO

26.03.2023 09:45

Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny prekvapil.

Ruský okupant / Ruský vojak / Cherson /

Ukrajina repatriovala do Ruska všetkých ťažko ranených zajatcov. A čo Moskva? Pohŕda medzinárodnými normami

26.03.2023 08:49

Ide o všetkých ťažko ranených Rusov, ktorí upadli do ukrajinského zajatia od vypuknutia vojny pred 13 mesiacmi.

rusty

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 115
Celková čítanosť: 198944x
Priemerná čítanosť článkov: 1730x

Autor blogu

Kategórie