Liečba zdravia po americky aj u nás ??????

29. septembra 2022, rusty, Spoločnosť a ľudia

Pomoc lekára odborníka v oblasti zdravia je nepochybne nevyhnutná, Tak napríklad duševné zdravie je doménou pre lekárovi psychiatrov, psychológov či u nás, tak i všade vo svete.

Všetci vieme, že v súčasnosti na Slovensku trpíme nedostatkom lekárov, všetci vieme že 1948 lekárov sa rozhodlo dať výpoveď k 1.10. 2022 a končia svoj pracovný pomer k 31.12. 2022. Dôvodom je nevyriešenie platových pomerov lekárov, pretože v krajinách EU platy našich lekárov sú najnižšie v porovnaní so štátmi EU. Podobné problémy sa vyskytujú i v USA, a ako príklad rozoberám úzko špecializovanú skupinu lekárov akými sú psychiatri.

Dr. Saul Levin , CEO Americkej Asociácie Psychiatrov uviedol, že USA už dlhodobo trpia chronickým nedostatkom psychiatrov a tento problém sa bude len prehlbovať. Psychiatrická starostlivosť o ľudí v dôsledku chronického nedostatku lekárov špecialistov nie je na úrovni a tým negatívne zasahuje do života ľudí,ich schopnosti pracovať, socializovať. Do roku 2024 v USA bude chýbať celkom 14 280 až 31 210 psychiatrov, psychológov, sociálnych pracovníkov. Táto informácia bola zverejnená v Časopise Psychiatria Online .Nedostatky v náležitej mentálnej zdravotnej starostlivosti sa budú prejavovať v kvalite starostlivosti o pacientov. Iba kompetentný zdravotný pracovník z tejto oblasti na základe expertiz , môže rozhodnúť o príslušnej liečbe medikamentom, a rozhodovať o kvalitnej psychoterapii.

Štatisticky je preukázané že v USA 30 % dospelých zahlásia lekárovi symptómy úzkosti alebo depresie . Podiel dospelých ktorým sa poskytla mentálna zdravotná starostlivosť stúpol z19 % v roku 2019, na 23 % v roku 2021. V súvislosti s pandemiou Covid 19, podiel pacientov trpiacich syndrómami úzkosti alebo depresií sa neustále zvyšuje. Preto sa v USA rozhodli skutočne tento problém riešiť skutočne po americky. Tlačia , rodinných lekárov , lekárov všeobecnej medicíny , uskutočniť skreaning u všetkých pacientov do 65 rokov. Lekár s pacientom vyplní zdravotný formulár dotýkajúci sa výskytu, prejavov mentálnych porúch úzkosti a depresie, po vyhodnotení ktorého potom môže všeobecný lekár, alebo rodinný lekár predpísať pacientovi lieky pre liečbu depresií alebo anxiety.

Je to riešenie skutočne americké, prvotne myslené pomôcť pri diagnostikovaní chorôb mentálneho zdravia, poskytovaní nevyhnutnej medicínskej pomoci, po vyplneného zdravotníckeho formulára diagnostikovať a potom umožniť i predpisovanie liekov proti úzkosti a depresii obvodným lekárom. Samozrejme proti takémuto postupu sa ohradzujú lekári psychiatri, psychológovia, pretože psychiatrická liečba sa vykonáva iba na základe komplexných vyšetrení, nielen na základe vyplneného formulára.Považujú takýto postup za nesprávny, pretože môže dôjsť k prediagnostikovaniu psychických porúch a predpisovaniu špecifických liekov.

Po prečítaní tejto informácie si cením aspon snahu zdravotníckych orgánov v USA, riešiť situáciu s nedostatkom lekárov odborníkov a nájsť spôsob ktorým sa aspon dočasne nájde riešenie nedostatku zdravotníckych pracovníkov. Kladiem si otázku či aj u nás ministerstvo zdravotníctva nájde odvahu takým akýmsi americkým spôsobom pokúsiť sa aspoň čiastočne riešiť efektívne problematiku nedostatku odborných lekárov. Čo tak nájsť cestu k tomu aby sa právomoc našich lekárov všeobecného lekárstva zvýšila,

Keď sa tak trochu prizriete na prácu našich obvodných lekárov predstavujú vlastne akýchsi výkonných úradníkov,, ktorí po prvotnej kontrole posielajú pacientov na odborné vyšetrenia k dalším odborným lekárom, ktorí potom až po vykonanom odbornom vyšetrení môžu rozhodnúť o ďalšej liečbe a možnosti predpisovať príslušnú medicínu. Právomoc našich obvodných lekárov sa postupne každým rokom zužuje, namiesto jej rozširovania. V súčasnosti i predpisovanie takmer bežných liekov, ktoré v minulosti všeobecní lekári predpisovať mohli je zrušené a môžu ich predpisovať iba lekári špecialisti.

Chcem len podotknúť že mi to pripadá ako riešenie problému svrbenia hlavy, prečo by som sa mal škrabať po hlave rukou ktorá je bližšie , musí to byť tá druhá.Dá sa teda aplikovať aj na pomery u nás že byrokratickí pracovníci na ministerstve v snahe udržať si svoje pozície a teple miestečká horlivo pracujú na tom aby “zdokonalili” náš zdravotný systém, byrokratickými pokynmi.

Väčšina všeobecných lekárov na Slovensku sú lekári s viacerými atestáciami, prečo im nedať možnosť ako postupovať pri liečbe napríklad začínajúcej cukrovky, predpisovať i adekvátnu medicínu,tak ako je tomu v USA,kde bežne všeobecní lekári liečia začínajúcich cukrovkárov a až v pokročilom štádiu na základe dobrovoľnosti doporučujú špecialistu diabetológa. Dalším príkladom napríklad mamografia, túto povinne v USA nariaďuje všeobecný alebo rodinný lekár u pacientky každý rok. Pacientka sa iba skontaktuje s pracoviskom mamografie a tejto sa podrobí. Takých oblastí medicíny kde sa dá racionalizácia realizovať je neuveriteľne veľa.

Prosím naučme sa i my rozmýšľať tak trochu po americky, skúsme posilniť právomoci obvodných lekárov, dovoliť im skutočne vykonávať prácu lekára, nezaťažovať týchto zbytočnými administratívnymi povinnosťami. Takto určitým splôsobom pomôžme odstrániť problém so špecializovanými lekármi, ktorých je stále väčší nedostatok, takže bežný pacient má stále väčší problém v mieste bydliska nájsť príslušného lekára špecialistu, a preto neraz musí za ním vycestovať i do iného okresu.

Myslím že práve v súčasnosti ked problém s množstvom lekárov je stále viac aktuálnejší, byrokracia, ťažkopádnosť pri riešení tohto problému bráni nájsť aspon provizórne cestu k čiastočnému odstráneniu novovznikajúcich problémov. Preto prosím i ked to znie veľmi nepopulárne, skúsme tak trochu v oblasti medicíny rozmýšľať aj po americky.

.