Zložíme ódu na vitamín C ?????

24. septembra 2022, rusty, Spoločnosť a ľudia

Ešte neubehlo veľa času od pandemie Covid 19.V spomienkach ľudí zostávajú neblahé spomienky na neraz forsírované metódy liečenia, neraz len čiastočne úspešné. Kedže išlo o pandemiu na ktorú majú ľudia neblahé spomienky, myslím si preto, že v súčasnosti naši jedinci nevidia dôvod na to aby skladáli oslavnú báseň na vitamín C a jeho účinky. Z mysle mnohých spomienky nas vysoké dávky vitamínu C, ktoré sme brávali počas pandémie v kombinácii s inými vitamínmi nevyprchalo, a to najma preto, že i napriek doporučenia brať vysoké dávky vitamínu C , neslávnym Covidom napokon takmer každý musel prejsť. Ja osobne si pamätám ako som poctivo bral vysoké dávky vitamínu C až 3000 jednotiek denne, so 4OOO i.u. Vitamínu D3, 25 mg zinku, atď, atď. Ľudia si preto vydýchli a na význam vitamínu C takmer zabudli. Prosím na vitamíny nikdy nezabúdajte.

Týmto mini blogom chcem však upozorniť, na to, že význam vitamínu C ako i dalších vitamínov hrá dôležitú rolu v ľudskom živote, najma v súčasnom obdobi jesene a sním spojeného chladnejšieho počasie, ked ľudia v dôsledku oslabeného imunitného systému sú neraz náchylnejší na rôzne vírusové alebo bakteriálne ochorenia.

Niekde som čítal, myšlienku o istom lekárovi, ktorý v čase ked ešte len uvažoval o diagnóze pacienta, už v tom čase mu nariadil používanie vitamínu C. Je to úžasne múdra myšlienka. Ešte v školách nás učili o strašnej chorobe skorbut, ktorú spôsoboval nedostatok vitamínu C, takže v 16 až 18 storočí viac ako 50 % námorníkov pri dlhých cestách v dôsledku slabého imunitného systému trpeli radou chorôb, trpeli alergiou, krvácaním z kože,celkovou slabosťou. slabým hojením rán, depresiami. . V zozname chorôb by sme mohli pokračovať.

Všetky tieto nemoci ľudí z minulosti spôsoboval úbytok vitamínu C, pretože na rozdiel od zvierat ktorých telo si vie vitamín C vyrobiť, človek tento vitamín získava z potravy , najma ovocia a zeleniny. Aj dnes sa s nedostatkom vitamínu C stretávame pomerne často, špeciálne ho majú ľudia starší, najma tí ktorí žijú osamote, alkoholici, fajčiari, ľudia žijúci v biede, rakovinoví pacienti. Životné prostredie vyžaduje zvýšené požiadavky vitamíénu C. Žiaľ aj u nás máme stále veľa takých pacientov, ktorým lekár nenariadil kontrolu vitamínu C.

2O. Storočie sa vyznačovalo tým, že významné lekárske kapacity sa intenzívne venovali štúdiu a účinkom vitamínu C. Preukázalo sa mnoho zdravotných benefitov tohto vitamínu, zistilo sa napríklad, že u ľudí s nízkou hladinou vitamínu C je zvýšená možnosť zápalových procesov, zvýšené riziko srdcových ochorení, rakoviny. Preto potom najma v súčasnosti sa venuje pozornosť i zo strany našich lekárov liečbe s poskytovaním vitamínu C v infúznej forme pri rakovinovej liečbe. Je preukázané že každá infekcia prebiehajúca v tele spotrebováva vitamín C, čo má za následok sústavné znižovanie hladiny vitamínu C v tele čím sa zvyšuje náchylnosť na ďalšie infekcie a vytvárajú sa priaznivé podmienky pre nádorové bujnenie.

Teda ak lekári chcú dosiahnuť liečebný efekt pôsobenia vitamínu C, je potrebné dosiahnuť jeho vysoku hladinu v krvnej plazme, čo je možné iba a intravenóznou aplikáciou vysokých dávok vitamínu C.

Otázkou teda je kto by mal byť subjektom liečby intravenóznych infúzií vitamínu C vo vysokých dávkach. Predovšetkým by to mali byť ľudia trpiaci na:

Infúzna liečba sa tiež doporučuje v období rekonvalescencie a po operáciách, čím sa skracuje doba hojenia pooperačných rán.

V súčasnosti v stále širšej miere sa v jednotlivých okresoch , nemocničných zariadeniach vytvárajú centra poskytovania vysokých dávok vitamínu C , ktoré za malú cenu po vyšetrení pacienta určujú doporučovaná dávku a počet infúzií pri liečení uvedených onemocneni. Mnohí pacienti však pre nedostatok akejsi osvety o tom nemajú vedomosť, Bolo by vhodné takéto centrá zaviesť v každom okrese, s tým že každý záujemca by mal možnosť rozhodnúť sa pre podstúpenie takejto liečby. Liečba rôznymi vitamínovými terapiami na západe je celkom bežnou formou, ktoru rodinní lekári doporučujú svojim pacientom pri akomkoľvek závažnejšom ochorení. Pacienti sa radi podrobujú takejto liečbe, pretože výsledky takejto liečby sú vždypozitívne, aj ked vitamínový terapia je pomerne finančne náročná.

Preto ako laik doporučujem každému sa nestaval negatívne k vitamínu C. Plne chápem že diktát z obdobia “doby covidovej “ takéto reakcie neraz vyvoláva. Preto ak sa Vám zdá že trpíte málatnosťou, alebo slabosťou, začínajúcimi príznakmi ochorenia horných dýchacích ciest, požiadajte svojho lekára o kontrolu hladiny vitamínu C v tele, a informujte sa o možnosťi liečby infúziou formou vitamínu C. Lekár určí s akými inými vitamínmi sa liečba má uskutočňovať. Buďte si istý že takáto forma liečby zaberie , nečakajte na rozvoj choroby pretože túto je treba vždy preventívne potláčať. Ja osobne som sa aj po Covide 19 podrobil takejto liečbe, výsledky sa dostavili v krátkej dobe, môj imunitný systém sa napravil, a tak som v podstate plný životnej energie vykročil do ďalšej etapy môjho života. . Preto záleží len na každom z nás akú starostlivosť svojmu zdraviu budeme venovať.